Så här funkar det med Solo Finans

Udfyld din låneansøgning

Ange ditt önskade lånebelopp

Signera med BankID

Välj avbetalningsperiod

Välj det bästa lånet

Låna pengar utan säkerhet

Med Solo Finans kan du enkelt och snabbt ansöka om ett privatlån på upp till 600 000 kr. Hela processen sker online så att du kan fylla i din personliga låneansökan när och var du vill. Det finns inga dolda avgifter och vi på Solo Finans vill göra det så enkelt som möjligt för dig när du behöver låna pengar.

Använd pengarna till vad du vill

När du lånar pengar hos Solo Finans finns det inget krav på hur du använder dem. Du måste dock svara på lånets syfte när du fyller i din ansökan. Detta beror helt enkelt på penningtvättslagen och påverkar inte behandlingen av din låneansökan. Du kan därför använda använda pengarna hur du vill.

Låna pengar utan säkerhet

Så nemt er det hos Solo FinansAnge ditt önskade lånebeloppSignera med BankIDVälj det bästa lånet

Låna pengar utan säkerhet

Med Solo Finans kan du enkelt och snabbt ansöka om ett privatlån på upp till 600 000 kr. Hela processen sker online så att du kan fylla i din personliga låneansökan när och var du vill. Det finns inga dolda avgifter och vi på Solo Finans vill göra det så enkelt som möjligt för dig när du behöver låna pengar.

Använd pengarna till vad du vill

När du lånar pengar hos Solo Finans finns det inget krav på hur du använder dem. Du måste dock svara på lånets syfte när du fyller i din ansökan. Detta beror helt enkelt på penningtvättslagen och påverkar inte behandlingen av din låneansökan. Du kan därför använda använda pengarna hur du vill.

Låna pengar utan säkerhet

VILLKOR


1. DATA FARA


JBT (nedan kallat JBT) tar ditt personuppgifter skyddligt på allvar.


Vi behandlar personuppgifter och har därför antagit denna sekretesspolicy som beskriver hur vi behandlar dina uppgifter.


Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:


Namn: JBT


CVR-nummer: 39321688


Adress: Nupark 49, 7500 Holstebro


Om du har frågor, vänligen kontakta oss på kontakt@solofinans.se.


2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Typ av data


De data vi använder omfattar:


E-post


JBT samlar, lagrar, behandlar och använder dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster via e-post som du direkt har samtyckt till.


JBT hanterar endast data om dig som är relevanta och tillräckliga i förhållande till syftet med vilka informationen erhålls.


Vi samlar, bearbetar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att avslöja vårt avsedda syfte. Dessutom bestäms det av lagstiftning vilken typ av data vi behöver samla och lagra.


Verifiering och uppdatering av personuppgifter


JBT kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi uppdaterar också dina personuppgifter kontinuerligt, antingen genom pågående kontakt med dig eller via offentliga databaser.


Eftersom vårt arbete är beroende av att dina data är korrekta och uppdaterade när som helst ber vi dig att ge oss relevanta ändringar i dina personuppgifter.


För att säkerställa kvaliteten på dina uppgifter har vi antagit interna regler och förfaranden för kontroll och uppdatering av dina personuppgifter.


Radera


JBT tar bort dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för ändamålet, dock i enlighet med annan lagstiftning som föreskriver lagring under vissa tidsperioder.


Vi har definierat suddgumminrutiner och kontroller för att säkerställa det.


Rättslig grund


JBT måste som regel använda dina personuppgifter för att behandla dina beställningar, vilket syfte är lagligt, eftersom ett avtal har uppnåtts med dig. Om det inte finns någon rättslig grund för att erhålla dina personuppgifter, kommer vi att erhålla ditt samtycke innan vi behandlar sådan information.


Om vi behöver ditt samtycke är ditt samtycke frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.


Avslöjande


I vissa situationer kan det vara relevant för oss att vidarebefordra dina personuppgifter. JBT skickar endast personuppgifter om vi har en rättslig grund för detta.


3. SÄKERHET


JBT skyddar dina personuppgifter och har interna regler för informationssäkerhet.


Vi har utarbetat instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att bli förstörda, förlorade eller modifierade, från obehörig avslöjande och mot obehörig tillgång eller kunskap om dem.


JBT har också etablerat förfaranden för att dela åtkomsträttigheter till anställda.


För att undvika dataförlust, stöder vi kontinuerligt våra dataset.


Om det uppstår en säkerhetsbrott som kan utgöra en risk för dig, meddelar vi dig om säkerhetsbrottet så snart som möjligt.


4. ANVÄNDNING AV KOKOR


JBT placerar bara nödvändiga cookies som säkerställer vår webbplatss funktionalitet och utesluts från kravet på samtycke.


Innan du lägger kakor på din utrustning, ber vi om ditt samtycke.


5. DINA RÄTTIGHETER


Rätt till tillgång till dina personuppgifter


Du har rätt att när som helst veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi tillämpar dem på. Du kan också ta reda på hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem tar emot data om dig.


Tillgång till ovanstående information kan dock begränsas för andra personers, affärshemligheter och immateriella rättigheter.


Rätt till rättelse eller radering


Om du tror att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller felaktiga, har du rätt att rätta till dem. Du måste kontakta oss och ange felaktigheten eller felet.


I vissa situationer har vi en skyldighet att ta bort dina personuppgifter, till exempel om du återkallar ditt samtycke.


Om du tror att dina uppgifter inte är nödvändiga för ändamålet, kan du få dem att raderas.


Rätt till invändning


Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.


Om din motstånd är berättigad upphör vår behandling av dina personuppgifter.


Rätt att flytta dina personuppgifter


Du har rätt att få de personuppgifter du har gjort tillgängliga för oss och de vi har erhållit från dig med andra aktörer baserat på ditt samtycke.


Om du tillämpar denna rätt får du dina personuppgifter i ett vanligt maskinläsbart format.


Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta JBT.


Om du vill komma åt dina personuppgifter, få dem korrigerade eller raderas, eller föremål för vår bearbetning, vi undersöka om det är möjligt och ger du märker så snart som möjligt och senast en månad efter det att vi har fått din förfrågan om detta.

PRIVATLIVSPOLITIK


1. DATANSVARLIGHED


KrediDania, som ejes og drives af Selesto ApS (herefter Selesto) tager din persondatabeskyttelse alvorligt.


Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.


Den juridiske enhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:


Navn: Selesto ApS


CVR-nummer: 39321688


Adresse: Hobrovej 509, 9200 Aalborg SV


Har du spørgsmål kan du altid kontakte os på info@kredidania.dk.


Selesto’s repræsentant er Torben Hansen.


2. BEHANDLING AF PERSONDATA


Type af data


De data, vi anvender, omfatter:


Navn, telefonnummer og e-mail.


Selesto indsamler, opbevarer, behandler og anvender dine data med henblik på markedsføring via e-mail og sms, som du direkte har givet samtykke til.


Selesto behandler alene data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvorfor oplysningerne er indhentet.


Vi indsamler, behandler og opbevarer alene de persondata, der er nødvendige i forhold til at oplyse vores fastsatte formål. Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type af data, vi skal indsamle og opbevare.


Ved din tilmelding accepterer du som bruger, at Selesto ApS må behandle dine indtastede oplysninger. Ligeledes accepterer du, at Selesto ApS må sende nyhedsbreve med tilbud og muligheder indenfor netop lån. Du vil modtage lånetilbud fra disse brands: Sparxpres, Lånlet, Spargo Finans, Modus Finans, Leasy Lavrentelån, DER Privatfinans, Nordiclån, Leasy Minilån og Paymark Finans, Føniks Privatlån, Fokuslån, Nova Finans, Vivus, Ferratum, Lendon, Folkelånet, Mini Finans, Kassekreditten, Bonuslån, Turbolån, Auroralån, Tillidslån, Cashper, Kvikto, Moment Lån, Kronelån, Simbo, Tando Lån, Spar Nord, Foxy Finans, Nordcredit, Lendme og Zaplo. Her kan også være tale om generel information indenfor lån. De oplysninger du har indtastet, som vi derfor behandler, kan også blive brugt i forhold til marketing på sociale medier og andre relevante platforme. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, såfremt du ønsker dette.


Kontrol og opdatering af persondata


Selesto kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi opdaterer endvidere løbende dine persondata, enten via løbende kontakt med dig eller via offentlige databaser.


Da vores arbejde er afhængig af, at dine data til enhver tid er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata.


For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.


Sletning


Selesto sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, dog således at anden lovgivning, der foreskriver opbevaring i bestemte tidsperioder overholdes.


Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.


Lovligt grundlag


Selesto skal som udgangspunkt bruge dine persondata for at behandle dine ordrer, hvilket formål er lovligt, idet der er indgået en aftale med dig herom. Hvis der ikke foreligger et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, indhenter vi dit samtykke, inden behandling af sådanne oplysninger finder sted.


Har vi brug for dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at henvende dig til os.


Videregivelse


I visse situationer kan det være relevant for os at videregive dine persondata. Selesto videregiver alene persondata, hvis vi har et lovligt grundlag herfor.


3. SIKKERHED


Selesto beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.


Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Selesto har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.


For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.


4. ANVENDELSE AF COOKIES


Selesto placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside, og som er undtaget fra krav om samtykke.


Før der placeres cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke.


5. DINE RETTIGHEDER


Ret til adgang til dine persondata


Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig.


Adgangen til at modtage ovenstående oplysninger kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.


Ret til berigtigelse eller sletning


Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtigheden eller fejlen består.


I nogle situationer har vi en forpligtelse til at slette dine persondata, eksempelvis hvis du trækker dit samtykke tilbage.


Hvis du mener, at dine data ikke er nødvendige i forhold til formålet, kan du bede om at få dem slettet.


Ret til at gøres indsigelse


Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.


Hvis din indsigelse er berettiget, ophører vores behandling af dine persondata.


Ret til at flytte dine persondata


Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.


Hvis du anvender denne ret, vil du modtage dine persondata i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.


Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Selesto.


Hvis du ønsker at få adgang til dine persondata, får dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores behandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse herom.

Ved din tilmelding accepterer du som bruger, at Selesto ApS må behandle dine indtastede oplysninger. Ligeledes accepterer du, at Selesto ApS må sende nyhedsbreve med tilbud og muligheder indenfor netop lån. Du vil modtage lånetilbud fra disse brands: Sparxpres, Lånlet, Spargo Finans, Modus Finans, Leasy Lavrentelån, DER Privatfinans, Nordiclån, Leasy Minilån og Paymark Finans. Her kan også være tale om generel information indenfor lån. De oplysninger du har indtastet, som vi derfor behandler, kan også blive brugt i forhold til marketing på sociale medier og andre relevante platforme. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, såfremt du ønsker dette.

Vi sender dig markedsføringsmateriale fra følgende 22 virksomheder :

Facitlån, Paymark Finans, Fokuslån, L’EASY Minilån, L’EASY, D:E:R Privatfinans, Spargo Finans, Folkelånet, Arbejdernes Landsbank, Føniks Privatlån, Lendo, Lånio, Lendme, Nova Finans, Lendingwire, Basisbank, Modus Finans, Nordiclån, Goloan, Coop Bank, Samlino.

Jeg giver samtykke til, at SKAT inden for 24 timer giver de oplysninger, som SKAT har registreret om mig, til Basisbank.


Det drejer sig om disse oplysninger:
• Min seneste årsopgørelse
• Oplysninger om mine indkomstforhold for de seneste 3 måneder – bl.a. A-indkomst, B-indkomst og bruttoindkomst.Hvor ofte giver SKAT oplysninger til Basisbank?


Med mindre jeg giver et nyt samtykke, så giver SKAT kun oplysningerne til Basisbank én gang.Hvad må oplysningerne bruges til?


Basisbank må bruge oplysningerne, så længe de er relevante, til disse formål:
• Behandling af mine kreditansøgninger
• Rådgivning af mig vedrørende mine kreditmæssige og økonomiske forhold
• Beregninger, som Basisbank udarbejder og bruger ved løbende kreditvurderinger.Hvor kan jeg se, hvilke oplysninger der er givet videre?


I min skattemappe kan jeg i mindst 5 år se, hvilke oplysninger der er givet videre til Basisbank.
Jeg kan også til enhver tid kontakte Basisbank og få oplyst, hvilke oplysninger Basisbank har fået om mig fra SKAT. Basisbank kan dog sige nej i enkelte tilfælde, der er bestemt ved lov.Hvis Basisbank ikke længere må bruge mine oplysninger?


Hvis jeg ikke længere ønsker, at Basisbank skal bruge oplysningerne, skal jeg meddele det til Basisbank. Kontaktoplysninger kan findes på Basisbanks hjemmeside. Det betyder, at Basisbank ikke længere må bruge oplysningerne, når de skal behandle en ny kreditansøgning, rådgive mig eller beregne nye kreditvurderinger. Tilbagekaldelsen har dog ikke virkning for den brug af oplysningerne, der allerede har fundet sted i henhold til dette samtykke.Hvornår gælder samtykket?


Samtykket gælder, når jeg har underskrevet med NemID.

Jeg samtykker til, at Basisbank som långiver – til brug for en konkret ansøgning om kreditoptagelse – må foretage en undersøgelse af min kreditværdighed og økonomiske status, og at der i forbindelse med låneansøgningen indsamles og behandles personoplysninger om mig. Basisbank må indsamle og behandle oplysninger om navn, nuværende og tidligere adresser og cpr-nr. til brug for identifikation. Basisbank må endvidere indhente e-skat oplysninger, oplysninger fra offentlige databaser samt hos kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.Kreditregisteret


Jeg samtykker også til, at Basisbank til brug for den konkrete vurdering af kreditværdighed må indhente og udveksle oplysninger om mine lån og kreditter fra de virksomheder, der udveksler oplysninger via Kreditregisteret. Basisbank må via Kreditregisteret indhente følgende oplysninger: Identifikationsoplysninger, hvilken type lån, som jeg må have optaget eller hvilke kreditfaciliteter, som jeg har fået stillet til rådighed, hovedstolen på lånet/kreditrammen, stiftelsestidspunkt, aktuel saldo og om du er i restance med andre lån/kreditter. Baggrunden for, at vi behandler oplysninger om, hvorvidt du er i restance er, at denne oplysning er relevant for at give et fuldt billede af din økonomiske status. Denne oplysning indgår i vurderingen af din kreditværdighed sammen med de øvrige oplysninger, som vi modtager, og kan derfor ikke stå alene i vurderingen af om du kan opnå lånet. Vi afslår med andre ord ikke din ansøgning alene af den grund, at du må være i restance overfor andre. Oplysninger om hvilke virksomheder, der har adgang til oplysninger via Kreditregisteret findes på kreditregisteret.dk.Opbevaring


Basisbank opbevarer oplysningerne, så længe Basisbank har en låneaftale med mig og i den periode herefter offentlige regler kræver dette – typisk 5 år.

GDPR


1. DATA FARA


JBT (nedan kallat JBT) tar ditt personuppgifter skyddligt på allvar.


Vi behandlar personuppgifter och har därför antagit denna sekretesspolicy som beskriver hur vi behandlar dina uppgifter.


Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:


Namn: JBT


CVR-nummer: 39321688


Adress: Nupark 49, 7500 Holstebro


Om du har frågor, vänligen kontakta oss på kontakt@solofinans.se.


2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Typ av data


De data vi använder omfattar:


E-post


JBT samlar, lagrar, behandlar och använder dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster via e-post som du direkt har samtyckt till.


JBT hanterar endast data om dig som är relevanta och tillräckliga i förhållande till syftet med vilka informationen erhålls.


Vi samlar, bearbetar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att avslöja vårt avsedda syfte. Dessutom bestäms det av lagstiftning vilken typ av data vi behöver samla och lagra.


Verifiering och uppdatering av personuppgifter


JBT kontrollerar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi uppdaterar också dina personuppgifter kontinuerligt, antingen genom pågående kontakt med dig eller via offentliga databaser.


Eftersom vårt arbete är beroende av att dina data är korrekta och uppdaterade när som helst ber vi dig att ge oss relevanta ändringar i dina personuppgifter.


För att säkerställa kvaliteten på dina uppgifter har vi antagit interna regler och förfaranden för kontroll och uppdatering av dina personuppgifter.


Radera


JBT tar bort dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för ändamålet, dock i enlighet med annan lagstiftning som föreskriver lagring under vissa tidsperioder.


Vi har definierat suddgumminrutiner och kontroller för att säkerställa det.


Rättslig grund


JBT måste som regel använda dina personuppgifter för att behandla dina beställningar, vilket syfte är lagligt, eftersom ett avtal har uppnåtts med dig. Om det inte finns någon rättslig grund för att erhålla dina personuppgifter, kommer vi att erhålla ditt samtycke innan vi behandlar sådan information.


Om vi behöver ditt samtycke är ditt samtycke frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.


Avslöjande


I vissa situationer kan det vara relevant för oss att vidarebefordra dina personuppgifter. JBT skickar endast personuppgifter om vi har en rättslig grund för detta.


3. SÄKERHET


JBT skyddar dina personuppgifter och har interna regler för informationssäkerhet.


Vi har utarbetat instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att bli förstörda, förlorade eller modifierade, från obehörig avslöjande och mot obehörig tillgång eller kunskap om dem.


JBT har också etablerat förfaranden för att dela åtkomsträttigheter till anställda.


För att undvika dataförlust, stöder vi kontinuerligt våra dataset.


Om det uppstår en säkerhetsbrott som kan utgöra en risk för dig, meddelar vi dig om säkerhetsbrottet så snart som möjligt.


4. ANVÄNDNING AV KOKOR


JBT placerar bara nödvändiga cookies som säkerställer vår webbplatss funktionalitet och utesluts från kravet på samtycke.


Innan du lägger kakor på din utrustning, ber vi om ditt samtycke.


5. DINA RÄTTIGHETER


Rätt till tillgång till dina personuppgifter


Du har rätt att när som helst veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi tillämpar dem på. Du kan också ta reda på hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem tar emot data om dig.


Tillgång till ovanstående information kan dock begränsas för andra personers, affärshemligheter och immateriella rättigheter.


Rätt till rättelse eller radering


Om du tror att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller felaktiga, har du rätt att rätta till dem. Du måste kontakta oss och ange felaktigheten eller felet.


I vissa situationer har vi en skyldighet att ta bort dina personuppgifter, till exempel om du återkallar ditt samtycke.


Om du tror att dina uppgifter inte är nödvändiga för ändamålet, kan du få dem att raderas.


Rätt till invändning


Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.


Om din motstånd är berättigad upphör vår behandling av dina personuppgifter.


Rätt att flytta dina personuppgifter


Du har rätt att få de personuppgifter du har gjort tillgängliga för oss och de vi har erhållit från dig med andra aktörer baserat på ditt samtycke.


Om du tillämpar denna rätt får du dina personuppgifter i ett vanligt maskinläsbart format.


Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta JBT.


Om du vill komma åt dina personuppgifter, få dem korrigerade eller raderas, eller föremål för vår bearbetning, vi undersöka om det är möjligt och ger du märker så snart som möjligt och senast en månad efter det att vi har fått din förfrågan om detta.

Med en Tryghedsforsikring er dine ydelser på lånet dækket i op til 12 måneder, hvis du skulle blive ramt af arbejdsløshed eller sygdom. Forsikringspræmien svarer til 8% af din månedlige låneydelse, og opkræves af Basisbank sammen med ydelsen på lånet. Tryghedsforsikringen tegnes gennem Basisbank i Lloyd’s of London Syndicates 4444/958 og 44, til hvem vi videresender de kundeoplysninger, som er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan tegne og administrere forsikringen.


Jeg/vi ønsker at tegne en Tryghedsforsikring. Til brug for tegning af Tryghedsforsikringen erklærer jeg/vi:
– at jeg/vi ikke er fyldt 66 år
– at jeg/vi ikke er syg(e)
– at jeg/vi er arbejdsdygtige og er i betalt arbejde min. 16 timer pr. uge


Jeg/vi accepterer de udleverede forsikringsbetingelser, herunder dækningsundtagelser om særlige helbredsforhold og proceduren for anmeldelse m.v.

Vent venligst -
din ansøgning behandles